A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI

Pályázati felhívás

Projekt_adatlap_(1., 2., 3. prioritás)

Projekt_adatlap (4. prioritás)

Nyilvánossági útmutató

Segédlet nyilvánossági útmutatóhoz

 

TSZ_fedlapA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS DOKUMENTUMAI

Támogatási szerződés minta

Beszerzési útmutató (TSZ.2. melléklet)

Közbeszerzési útmutató (TSZ.3. melléklet)

Pénzügyi azonosító (TSZ.4. melléklet)

Támogatott projektek leírása, kötelezettségvállalásokkal együtt (TSZ.5.melléklet)

Közbeszerzési nyilatkozat (TSZ.6.melléklet)

Indikatív ütemterv (TSZ.7.melléklet)

Önerő nyilatkozat (TSZ.8.melléklet)

ÁFA nyilatkozat (TSZ.9.melléklet)

Nyilatkozat De minimis támogatásról (TSZ.10.melléklet)

A kedvezményezett nyilatkozata (TSZ.12.melléklet)

Számlavezető pénzintézet hozzájáruló nyilatkozata (TSZ.13.melléklet)

A szerződés teljesítéséről szóló szakmai- és pénzügyi jelentés formanyomtatványa (lásd. a pénzügyi elszámolás dokumentumai között)

A jelentéstétellel és kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás (TSZ.15.melléklet)

A támogatás felhasználására vonatkozó költségvetés (TSZ.16./a melléklet és 16/b melléklet)

Beszámolási periódusok (TSZ.17.melléklet)

Tájékoztató az elszámolható költségek köréről, továbbá a támogatás felhasználását igazoló számlákról és bizonylatokról (TSZ.18.melléklet)

 

A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS DOKUMENTUMAI

Előleg kifizetési kérelem

Kifizetési kérelem

Kifizetési kérelem 1. sz. melléklet: Szakmai beszámoló

Kifizetési kérelem 2. sz. melléklet: pénzügyi beszámoló

Záró kifizetési kérelem

Záró kifizetési kérelem 1. sz. melléklet: Záró szakmai beszámoló

Záró kifizetési kérelem 1. sz. melléklet: Záró pénzügyi beszámoló

 

A SZÁMLÁK ZÁRADÉKOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A pályázati felhívás III. mellékeltében szerepelnek a számlák záradékolásával kapcsolatos elvárások:

„A számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (pl. bérjegyzék) eredeti példányát kérjük záradékolni az alábbi elemek rávezetésével (ezen adatokat tartalmazó matrica használata nem elfogadható):

  • a számla sorszáma (számlaösszesítő alapján);
  • „Svájci Hozzájárulás program keretében támogatás elszámolására benyújtásra került”;
  • a Támogatási szerződés száma;
  • a beszámolás időszak száma;
    • az elszámolni kívánt összeg (amennyiben nem a számla teljes összege kerül elszámolásra) Az eredeti záradékolt példányról kérünk másolatot készíteni, és ezt a másolatot szükséges hitelesíteni „az eredetivel mindenben megegyező másolat” felirattal vagy bélyegzővel és a szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának (meghatalmazás csatolása) cégszerű aláírásával.”

Az eredeti záradékolt példányról kérünk másolatot készíteni, és ezt a másolatot szükséges hitelesíteni „az eredetivel mindenben megegyező másolat” felirattal vagy bélyegzővel és a szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának (meghatalmazás csatolása) cégszerű aláírásával.”