Tájékoztatás a Kolorlab Innovációs Központ bérleti díjairól

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2017 (04.27.) sz. határozatában az alábbiak szerint határozta meg a KOLORLAB Innovációs Központban alkalmazandó bérleti díjakat:

 

ÁLTALÁNOS BÉRLETI DÍJ

A kedvezményezetti kategóriába nem tartozó szervezetek esetén az üzemeltetési költségeket is tartalmazó bérleti díj 2.000.- Ft/m2/hó+Áfa, amely tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

 • közös helyiségek takarítása,
 • külső és belső területek igénybevétele,
 • épület tartozékok karbantartása,
 • internet szolgáltatás biztosítása,
 • rezsi költségek (villamos áram, víz, szennyvíz, távfűtés, kommunális hulladékszállítás),
 • felújítási és ingatlankezelési költségek.

Nem tartalmazza az egyedi tevékenység során keletkezett nagy mennyiségű gyártási hulladék és veszélyes hulladék elszállítását.

A bérleti szerződések megkötésekor minden díjfizetési kategóriába tartozó bérlőknél figyelembe kell venni a bérlők hagyományos irodai használattól eltérő, nagyobb teljesítményű eszközeinek villamos-energia fogyasztását, melyet a bérlőre jellemző villamos energiafelhasználás volumenének megfelelően érvényesít a bérbeadó a bérlőkkel kötendő bérleti szerződésben.

Az üzemeltetési költségeket is tartalmazó bérleti díjak, mind a kedvezményezetti, mind az azon kívüli bérlői kör esetében évente a hivatalos inflációs rátát követve változnak.

KEDVEZMÉNYES BÉRLETI DÍJ

Az általános bérleti díjtó kedvezőbb bérleti díj alkalmazható bizonyos feltételeknek megfelelő bérlők esetében a betelepülés 1-3 évében két kedvezményezetti kategóriában:

Kedvezményezetti kategória 1. kategória 2. kategória
Kedvezményezettek köre ·         Kezdő vállalkozó / vállalkozás

·         Kézműves, feldolgozóipari tevékenységet végez

·         Svájci Alapból finanszírozott, önkormányzat által folytatott Vállalkozói Pályázati Alapban való eredményes részvétel

 

·         Kutató-fejlesztő, mérnöki tevékenységet végez

·         Digitális technológián alapuló távmunka jellegű tevékenységet végez IT szektorban tartozó tevékenységet végez

·         Kreatív jellegű tevékenységet végez

·         Vállalkozások működését segítő szolgáltatások jelenléte ösztönzése

·         Ipari Parkba való betelepülés ösztönzése

 

Időszak

(bérleti szerződés megkötésétől számítva)

Bérleti díj

1. kategória

iroda és műhely célú helyiségekre

Bérleti díj

2. kategória

iroda és műhely célú helyiségekre

I. félévben 800.- Ft/m2/hó+Áfa 1.400.- Ft/m2/hó+Áfa
II. félévben 900.- Ft/m2/hó+Áfa 1.500.- Ft/m2/hó+Áfa
III. félévben 1.100.- Ft/m2/hó+Áfa 1.500.- Ft/m2/hó+Áfa
IV. félévben 1.300.- Ft/m2/hó+Áfa 1.750.- Ft/m2/hó+Áfa
V. félévben 1.500.- Ft/m2/hó+Áfa 1.750.- Ft/m2/hó+Áfa
   VI. félévtől 1.700.- Ft/m2/hó+Áfa 2.000.- Ft/m2/hó+Áfa

 

A kedvezményes bérleti díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

 • közös helyiségek takarítása,
 • külső és belső területek igénybevétele,
 • épület tartozékok karbantartása,
 • internet szolgáltatás biztosítása,
 • rezsi költségek (villamos áram, víz, szennyvíz, távfűtés, kommunális hulladékszállítás),
 • felújítási és ingatlankezelési költségek.

Nem tartalmazza az egyedi tevékenység során keletkezett nagy mennyiségű gyártási hulladék és veszélyes hulladék elszállítását.

A bérleti szerződések megkötésekor minden díjfizetési kategóriába tartozó bérlőknél figyelembe kell venni a bérlők hagyományos irodai használattól eltérő, nagyobb teljesítményű eszközeinek villamos-energia fogyasztását, melyet a bérlőre jellemző villamos energiafelhasználás volumenének megfelelően érvényesít a bérbeadó a bérlőkkel kötendő bérleti szerződésben.